top of page

Privacyverklaring

Laatst bijgewerkt: 12-02-2024
 

Remindyourlife beheert de website www.remindyourlife.nl holistisch centrum voor gezondheid.

Deze pagina informeert u over ons beleid met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van persoonlijke informatie die we ontvangen van gebruikers van de Dienst.

Wij gebruiken uw persoonlijke informatie alleen voor het verbeteren van de Dienst. Door de Dienst te gebruiken, gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit beleid.

Informatieverzameling en gebruik

Terwijl u onze Dienst gebruikt, kunnen we u vragen ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of u te identificeren. Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot uw naam

Loggegevens

Net als veel websitebeheerders verzamelen wij informatie die uw browser stuurt wanneer u onze Dienst bezoekt ("Loggegevens"). Deze loggegevens kunnen informatie bevatten zoals het internetprotocoladres van uw computer, de browserversie, de pagina's van onze Dienst die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die aan die pagina's wordt besteed en andere statistieken.

Cookies

Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens, die een anonieme unieke identificatie kunnen bevatten. Cookies worden vanaf een website naar uw browser gestuurd en opgeslagen op de harde schijf van uw computer.

Wij gebruiken "cookies" om informatie te verzamelen. U kunt uw browser zo instellen dat u alle cookies weigert of aangeeft wanneer een cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies accepteert, kunt u mogelijk sommige delen van onze Dienst niet gebruiken.

Beveiliging

De veiligheid van uw Persoonlijke informatie is belangrijk voor ons, maar houd er rekening mee dat geen enkele methode van verzending via internet of elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel we ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw Persoonlijke informatie te beschermen, kunnen we de absolute veiligheid niet garanderen.

Links naar andere sites

Onze Dienst kan links bevatten naar andere sites die niet door ons worden beheerd. Als u op een link van een derde partij klikt, wordt u naar de site van die derde partij geleid. We raden u ten zeerste aan om het privacybeleid van elke site die u bezoekt te bekijken.

Wijzigingen in dit privacybeleid

Deze privacyverklaring is van kracht vanaf 12-02-2024 en blijft van kracht, behalve met betrekking tot eventuele wijzigingen in de bepalingen ervan in de toekomst, die onmiddellijk van kracht worden nadat ze op deze pagina zijn geplaatst.

We behouden ons het recht voor om ons privacybeleid op elk moment bij te werken of te wijzigen, en u dient deze privacyverklaring regelmatig te controleren. Uw voortgezette gebruik van de Dienst nadat we wijzigingen hebben geplaatst op deze pagina, houdt in dat u deze wijzigingen accepteert.

 

Algemene voorwaarden
 

Laatst bijgewerkt: 12-02-2024
 

Lees deze algemene voorwaarden ("Voorwaarden", "Algemene voorwaarden") zorgvuldig door voordat u de website www.remindyourlife.nl ("de Dienst") gebruikt, beheerd door Remindyourlife

.

Uw toegang tot en gebruik van de Dienst is afhankelijk van uw acceptatie en naleving van deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot of gebruik maken van de Dienst.

Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Dienst, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Als u het niet eens bent met enig deel van de voorwaarden, hebt u geen toestemming om toegang te krijgen tot de Dienst.

Accounts

Wanneer u een account bij ons aanmaakt, moet u ons voorzien van informatie die nauwkeurig, volledig en actueel is. Het is uw verantwoordelijkheid om deze informatie bij te werken en ervoor te zorgen dat deze nauwkeurig, volledig en actueel blijft.

U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw account en wachtwoord, inclusief maar niet beperkt tot de beperking van de toegang tot uw computer en/of account. U stemt ermee in verantwoordelijkheid te nemen voor alle activiteiten of acties die plaatsvinden onder uw account en/of wachtwoord, ongeacht of uw wachtwoord bij onze Dienst is verkregen of gegenereerd. U stemt ermee in ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeautoriseerd gebruik van uw account en/of wachtwoord of enige andere inbreuk op de beveiliging.

Intellectueel eigendom

De Dienst en de oorspronkelijke inhoud, functies en functionaliteit zijn en blijven het exclusieve eigendom van Remindyourlife en haar licentiegevers. De Dienst is beschermd door auteursrecht, handelsmerk en andere wetten van zowel Nederland als andere landen. Onze handelsmerken en handelsadressen mogen niet worden gebruikt in verband met producten of diensten die niet gerelateerd zijn aan ons, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Remindyourlife.

Wijzigingen
 

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen of te vervangen. Als een revisie materiaal is, zullen we redelijke inspanningen leveren om ten minste 30 dagen van tevoren een kennisgeving te geven voordat nieuwe voorwaarden van kracht worden. Wat een materiële verandering is, wordt naar eigen goeddunken bepaald.

Door de voortdurende toegang tot of het gebruik van onze Dienst nadat dergelijke herzieningen van kracht zijn geworden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, stop dan met het gebruik van de Dienst.

 

Beperking van aansprakelijkheid

Remindyourlife, haar directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiairs, leveranciers, dienstverleners en licentiegevers zijn niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of punitieve schade, inclusief maar niet beperkt tot winstderving, goodwill, gebruik, gegevens of andere immateriële verliezen, die voortvloeien uit:

  1. Uw toegang tot of gebruik van of onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Dienst;

  2. Enige inhoud of gedragingen van een derde partij op de Dienst;

  3. Enige inhoud verkregen van de Dienst; en

  4. Onbevoegde toegang, gebruik of wijziging van uw transmissies of inhoud, ongeacht of deze zijn gebaseerd op garantie, contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of enige andere wettelijke grondslag, zelfs als een dergelijke partij op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Indien van toepassing in uw rechtsgebied, is de totale aansprakelijkheid van Remindyourlife en haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, functionarissen, werknemers, agenten, partners en licentiegevers, hetzij in contract, garantie, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of enige andere vorm van aansprakelijkheid, beperkt tot de prijs die u hebt betaald voor het gebruik van de Dienst gedurende de twaalf (12) maanden voorafgaand aan de beweerde vordering.

Sommige rechtsgebieden staan de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toe, waardoor de bovenstaande beperkingen mogelijk niet op u van toepassing zijn.

Contact met ons opnemen

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via remindyourlife@gmail.com

bottom of page