Optimum Performance Training

Het OPT-model is ontwikkeld door de NASM.

Bij het doorlopen van de verschillende trainingsonderdelen binnen dit model wordt aan elke grondmotorische eigenschap gewerkt. Grondmotorische eigenschapen dragen bij aan onze fysieke prestaties en zijn:
 

uithoudingsvermogen, kracht, snelheid, lenigheid/flexibiliteit, en coördinatie.
 

Elk trainingsonderdeel heeft haar eigen bijdrage aan fysieke prestaties en kan op iedere niveau toegepast worden. Dit maakt dat dit model voor zowel ouderen als topsporters geschikt is.

De belastbaarheid binnen deze trainingsonderdelen worden binnen 3 niveau’s en 5 fasen progressief opgebouwd. 

Niveau 2 Strength

Fase 2: Krachtuithoudingsvermogen

Bij het krachtuithoudingsvermogen wordt meer accent gelegd op spierkracht, met daarbij nog steeds het accent op het verbeteren van de stabiliteit. Deze combinatie zal leiden tot een toename in krachtuithoudingsvermogen en spiermassa. De belastbaarheid wordt hierdoor vergroot.

Fase 3: Hypertrofie training

Bij hypertrofie training staat het opbouwen van spiermassa centraal.

Fase 4: Maximale krachttraining

Bij deze fase staat het opbouwen van (maximale) kracht centraal. Deze fase is ook met name geschikt voor (top)sporters.

 

Niveau1 Stabilization

Fase 1: Stabilization Endurance

Stabiliteit is een belangrijke aspect om op met een goede coördinatie de spieren aan te kunnen sturen en is zowel belangrijk voor sporters als voor oudere mensen.

Binnen deze fase wordt gewerkt aan de stabilisatie uithoudingsvermogen. 

Niveau 3 Power

Fase 5: Powertraining

Binnen deze fase ligt het accent op om in zo kort mogelijke tijd zo veel mogelijk kracht te generen. Daarnaast wordt een krachtoefening uit fase 4 gecombineerd met een poweroefening. Bijvoorbeeld de lat pull down en direct daarna de soccer trow op maximale snelheid. 

Opbouw oefeningen

Naarmate de klant een stap maakt naar het volgende niveau wordt de belastbaarheid binnen de trainingsvorm vergroot door onder andere de selectie van andere oefeningen (meer bewegingen in de romp en gewrichten) en door op een hogere intensiteit te trainen. Bijvoorbeeld binnen het niveau ‘stabiliteit’ ligt het accent bij het onderdeel core training het accent op weinig beweging in de romp. Terwijl bij het tweede niveau ‘kracht’ de core oefeningen dynamisch van aard zijn. Dat houdt in dat de hele core beweegt, zoals bij de ball crunch. En bij het derde niveau gebeurt dit op snelheid.


Optimum Performance training word gegeven bij Personal Training of Personal Health Advising